Javni razpis za vzpostavitev ali nadgradnjo elektronskega poslovanja contre MSP contre obdobju 2019-2022 »E-POSLOVANJE 2019-2022«

Podjetje Žiga Lunder sp je na javnem razpisu za »Javni razpis za vzpostavitev ali nadgradnjo elektronskega poslovanja v MSP v obdobju 2019-2022

V okviru operacije, smo izvedli naslednje ukrepe :

  • Elektronska izmenjava avec partenaireji
  • Digitalisation nastopov na sejmih
  • Spletne trgovine za tuje trge
  • Vidéo Produktno-prodajni
  • Krepitev kompetenc – usposabljanja

Cilj javnega razpisa z vidika Operativnega programa za izvajanje evropske kohezijske politike je z vzpostavitvijo ali nadgradnjo elektronskega poslovanja izboljšati možnosti MSP pri vstopu ozirovoma jairitvi nakodno elektronskega poslovanj

Z izvedbo operacije elimo povečati uspešnost vstopa na tuje trge, povečati prihodke iz tujih trgov ter povečati mednarodno konkurenčnost in prepoznavnost našega podjetja.

Viina sofinanciranja: 30.000,00 €

Povezava na stran evropske kohezijske politike : www.eu-skladi.si

Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska Unija iz Evropskega sklada za Regionalni razvoj.

Evropski sklad za régionalni razvoj

 

Javni poziv za sofinanciranje stroškov digitalizacije prodajnih poti ter predstavitvenih in trženjskih gradiv za promocijo na tujih trgih (JPTT2020-COVID19)

Podjetje Žiga Lunder sp je na javnem razpisu za »Javni poziv za sofinanciranje stroškov digitalizacije prodajnih poti ter predstavitvenih in trženjskih gradiv za promocijo na tujih trgih (JPTT2020-COVID19)

Predmet javnega poziva je sofinanciranje upravičenih stroškov digitalizacije prodajnih poti na tujih trgih ter predstavitvenih in trženjskih gradiv za promocijo na tujih trgih ciljni skupini mikro, malih in srednospiji velikihjet klovar kro, malih in srednospiji velikihjet klovar de la république slovène à srednospiji sublikhjet subljotna de srednaviji subljotna sede donc organisezirana kot gospodarske družbe, samostojni podjetniki posamezniki ali zadruge.

Namen javnega razpisa je preko sofinanciranja upravičenih stroškov povečati konkurenčnost podjetja in delež prodaje na tujih trgih.

L'exploitation de la finance est désormais possible en Java pour la numérisation de la finance et peut être proposée à un niveau très élevé de promotion de votre entreprise.

Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj. Povezava na spletno stran EKP contre Sloveniji : www.eu-skladi.si

Evropski sklad za régionalni razvoj

Izdelava vidéo vsebin za nivo podjetja ali za nivo izdelkov / storitev podjetja v vsaj enem tujem jeziku, vključno s prevajanjem.

Vidéo produktno-prodajni de 2 minutes contre nemškem jeziku :

 

Vidéo produktno-prodajni de 2 minutes et angleškem jeziku :

 
 

 

il y a [heure] minutes, de [emplacement]
Les paramètres de cookies de ce site Web sont réglés sur "autoriser tous les cookies" pour vous offrir la meilleure expérience possible. Cliquez sur Accepter les cookies pour continuer à utiliser le site.
Vous vous êtes enregistré avec succès!
Cet email a été enregistré